Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Lương-phường Nghi Hải-TX Cửa Lò

Đăng ngày 11/07/2024