Cửa Lò Quán triệt chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày 06/04/2018

“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là chuyên đề trong Hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2018 do Thị ủy Cửa Lò tổ chức sáng ngày 6/4/2018.

nq

Tham gia học tập Chuyên đề năm 2018 có 300 cán bộ, đảng viên, CNVC các cơ quan đơn vị trên địa bàn Thị xã Cửa Lò. Trong thời gian một buổi, các học viên được quán triệt những nội dung trong Chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

nq1

nq2

Thông qua việc học tập chuyên đề này, Thị ủy Cửa Lò mong muốn các cán bộ, đảng viên, CNVC trên địa bàn tiếp thu đầy đủ những nội dung cốt lõi của chuyên đề, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Qua đó, xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh