Cửa Lò quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết số 01 của BTV Tỉnh ủy Nghệ An

Đăng ngày 10/08/2021

Sáng 10/8, Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò tổ chức hội nghị quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết số 01 – NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Các đồng chí: Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí Thị ủy viên, trưởng các phòng, ban, ngành, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể thị xã; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy các phường, Bí thư Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Thị ủy tham dự.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thị ủy Cửa Lò đã quán triệt nội dung, ý nghĩa cũng như chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 14/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Đặc biệt là nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, thực hiện hiệu quả các đề án, kế hoạch cụ thể trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX có liên quan đến thị xã Cửa Lò và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phấn đấu xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững, cùng với TP Vinh trở thành đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo của Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ; văn hóa – xã hội ngày càng tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh vững chắc; hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò còn quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

                                                                                     Hữu Lương – Ngọc Ánh