Cửa Lò quán triệt tình hình biển đảo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt thị xã

Đăng ngày 06/09/2019

Chiều ngày 6/9, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Cửa Lò, Ban thường vụ Thị ủy đã mời Phó giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Cương – Nguyên Viện trưởng Viên chiến lược – Bộ công an về nói chuyện chuyên đề về tình hình biển đảo năm 2019.

Tin Anh.00_04_03_17.Still013

Tin Anh.00_04_13_15.Still010

Tin Anh.00_04_29_18.Still011

Gần 300 cán bộ chủ chốt từ thị xã đến cơ sở và các đồng chí  nguyên là lãnh đạo tỉnh, thị xã nghỉ hưu trên địa bàn đã được nghe tình hình biển đảo từ đầu năm đến nay, đặc biệt là hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên biển đông. Rõ nhất là việc Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc cùng tàu hộ tống khảo sát dài ngày, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam ở khu vực phía nam Biển đông. Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Và trong thời gian tới sẽ còn diễn biến rất phức tạp.

Tin Anh.00_04_58_16.Still012

Tin Anh.00_06_20_20.Still015

Tin Anh.00_07_13_04.Still014

Thông qua hoạt động tuyên truyền lần này, nhằm củng cố nhận thức của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về các vấn đề liên quan đến biển đông; Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người dân đối với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Đàm Hiền – Duy Quý