Cửa Lò: Phối hợp với Nhà hát kịch Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Công viên Hoa Cúc Biển.

Đăng ngày 14/06/2023