Cử tri Nghi Hương đề xuất tăng cường công tác quản lý giá các điểm tắm tráng, bãi giữ xe ở phía Đông đường Bình Minh

Đăng ngày 14/06/2023

Sáng 14/6, các vị đại biểu HĐND thị xã Cửa Lò, đại biểu HĐND phường đã có cuộc tiếp xúc với cử tri Nghi Hương trước kỳ họp thứ 10- HĐND thị xã Cửa Lò khóa 6, Kỳ họp thứ 6- HĐND phường, nhiệm kỳ 2021 – 2026.  Dự hội nghị có các đồng chí: Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy- Chủ tịch UBND thị xã; Nguyễn Hồng Quang – Ủy viên BTV-Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Quang Tiêu- Ủy viên BTV- Trưởng Ban Dân vận Thị ủy-Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, các đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn phường Nghi Hương, đại diện các phòng ban thị xã, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể và cử tri phường Nghi Hương.


Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nghi Hương đã được thông báo dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã Cửa Lò khóa 6, kỳ họp thứ 6 của HĐND phường, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thị xã và phường Nghi Hương 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước.

Tiếp đó, cử tri Nghi Hương đã có 14 ý kiến tập trung vào 32 vấn đề đó là: giá các dịch vụ tại điểm tắm trang bố trị tạm ở phía Đông đường Bình Minh còn cao; Đối tượng được giao quản lý  vị trí kinh doanh phát sinh khu vực quảng trường Bình Minh chưa phù hợp, riêng điểm dịch vụ  ở đường 72 m tổ chức hát ka ra o kê quá giờ quy định gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; Cần quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, triển khai xây dựng mương tiêu úng, mương thoát nước và bê tông hóa một số tuyến đường ở các khu dân cư, đặc biệt là cần hoàn thiện sớm đường 14 đoạn từ đường 4 đến đường 5; cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định nguồn gốc, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chế độ cho người có công và cán bộ hưu trí, quy hoạch khu vui chơi thể thao cho nhân dân ở các khối. Đồng thời đề xuất thị xã có văn bản quy định và quản lý chặt vỉa hè các tuyến đường ở khu vực trung tâm du lịch để giao thương thuận lợi nhằm xây dựng mỹ quan đô thị văn minh, sạch đẹp và một số ý kiến khác liên quan đến an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thành – Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND phường Nghi Hương

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, đồng chí Nguyễn Hoàng Thành – Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND phường Nghi Hương đã giải trình những vấn đề liên quan đến địa phương.

Đồng chí Doãn Tiến Dũng  – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã

Về những vấn đề thuộc thẩm quyền thị xã, đồng chí Doãn Tiến Dũng  – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cũng đã giải trình trực tiếp tại buổi tiếp xúc. Chủ tịch UBND thị xã cũng giao UBND phường Nghi Hương rà soát các nội dung mà cử trí kiến nghị để kịp thời giải quyết; Tăng cường công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chủ trương của Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò. Đồng thời, tổng hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền trình các cấp ngành liên quan và HĐND thị xã xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới.

                                                             Hữu Lương – Tạ Nhật