Cửa Lò: Phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông tăng cường phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt, và chống ngập úng tại đô thị.

Đăng ngày 05/10/2022