Cửa Lò: Phát động tháng khuyến học lần thứ 12/ 2015

Đăng ngày 04/09/2015

THcualoVới mục đích, kêu gọi sự hưởng ứng của tất cả mọi người, gia đình, dòng họ… chung tay vì xã hội học tập, ông Phan Công Lưu – Chủ tịch HĐND Thị xã, Chủ tịch Hội khuyến học, khuyến tài Cửa Lò đã phát động tháng khuyến học, khuyến tài lần thứ 12/2015. Đặc biệt là cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần của các cơ quan, đơn vị đối với phong trào khuyến học khuyến tài trên địa bàn Thị xã Cửa Lò.

THcualo1Dịp này, đại diện công ty Bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương đã trao 900 triệu đồng quỹ xây dựng trường chuẩn Quốc gia cho Trường THPT Cửa Lò 2, 100 triệu đồng cho Hội khuyến học khuyến tài Thị xã Cửa Lò.

THcualo2

THcualo3Hội khuyến học khuyến tài Thị xã cũng đã trao 13 suất quà cho giáo viên, học sinh Trường THPT Cửa Lò 2 đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2014 – 2015.

Mỹ Hạnh – Tạ Nhật