Cửa Lò: Phát động chương trình “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2016

Đăng ngày 27/04/2016

Tại lễ phát động, ngành điện lực Nghệ An đã nêu lên tầm quan trọng trong việc sử dụng tiết kiệm điện; đặc biệt đối với Thị xã du lịch biển như Cửa Lò, lượng điện tiêu thụ trong sinh hoạt hàng năm chiếm đến 40% –  50%.

 tiết kiệm điện

Toàn cảnh buổi lễ 

Việc triển khai phát động thi đua “Gia đình tiết kiệm điện ”  nhằm nâng cao ý thức của người dân thị xã trong việc sử dụng điện tiết kiệm. Dự kiến đến tháng 10/2016,  Điện lực Thị xã Cửa Lò sẽ kiểm tra, đánh giá và khen thưởng cho các gia đình thực hiện tốt chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”.

 

Mỹ Hạnh  – Duy Quý