Cửa Lò: Phấn đấu đón và phục vụ trên 3,4 triệu lượt khách du lịch( phát sóng NTV- Nghệ An ngày mới, ngày 16/11/2022)

Đăng ngày 16/11/2022