Cửa Lò (Nghệ An): Không thống nhất đề xuất điều chỉnh Dự án Lan Châu – Song Ngư

Đăng ngày 29/02/2024

(Xây dựng) – UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) không thống nhất đề xuất điều chỉnh Dự án Lan Châu – Song Ngư của Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn, vì thi công nhiều hạng mục sai phạm mà không chịu khắc phục.

Cửa Lò (Nghệ An): Không thống nhất đề xuất điều chỉnh Dự án Lan Châu - Song Ngư

Dự án Lan Châu – Song Ngư vì thi công nhiều hạng mục sai phạm mà không chịu khắc phục.

Thị xã Cửa Lò không thống nhất điều chỉnh dự án

Như Báo điện tử Xây dựng thông tin, dù được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận đầu tư nâng cấp khu vực bán đảo Lan Châu trở thành khu du lịch biển độc đáo, khu nghỉ dưỡng cao cấp, thế nhưng Dự án quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu – Song Ngư lại bị chậm tiến độ và dính hàng loạt sai phạm liên quan đến hoạt động xây dựng.

Cụ thể, theo Kết luận số 01/KL-ĐKT ngày 4/10/2023 của Đoàn kiểm tra dự án UBND thị xã Cửa Lò đã chỉ ra, một số hạng mục công trình của dự án đã thi công nhưng không đúng trong quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, điển hình như: Kè chắn biển phía Bắc dự án có chiều dài 256,1m, trong đó diện tích lấn biển so với quy hoạch là 3.071m2, bề rộng trung bình lấn biển khoảng 17m; nhà hàng dưới chân đảo Lan Châu cao 1 tầng với diện tích rộng 843,6m2…

Sau khi ban hành Kết luận của Đoàn kiểm tra, UBND thị xã Cửa Lò đã có nhiều văn bản đôn đốc, yêu cầu Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn tổ chức tự khắc phục tháo dỡ các hạng mục vi phạm tại các Văn bản số 2106/UBND-ĐT ngày 15/12/2023, Văn bản số 09/UBND-ĐT ngày 03/01/2024,89/UBND-ĐT ngày 01/12/2024, trong đó yêu cầu Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn tự khắc phục, tháo dỡ các hạng mục vi phạm trước ngày 30/01/2024, dừng toàn bộ các hạng mục còn lại của dự án này trước khi hoàn thành việc giải quyết công việc dự án và gia hạn tiến độ thi công của dự án nhưng phía công ty không thực hiện.

Trong quá trình làm việc, chủ đầu tư không thực hiện ký vào các biên bản kiểm tra dự án tại các buổi làm việc, cũng như không cử đại diện pháp luật của chủ đầu tư trực tiếp làm việc với đoàn. Thường xuyên né tránh làm việc với Đoàn kiểm tra với lý do bận công việc hoặc di công tác nước ngoài.

Cửa Lò (Nghệ An): Không thống nhất đề xuất điều chỉnh Dự án Lan Châu - Song Ngư

Khu nhà hàng 1 tầng dưới chân đảo Lan Châu được chủ đầu tư ngang nhiên xây dựng dù không có trong quy hoạch được duyệt

Trước những sai phạm được chính quyền thị xã Cửa Lò chỉ ra, Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn đã có Văn bản đề xuất, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An điều chỉnh dự án này.

Sau khi nhận được đề xuất điều chỉnh nội dung đầu tư dự án của Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn, ngày 07/02/2024, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 1037/UBND-CN về việc điều chỉnh Dự án Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu – Song Ngư, giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thị xã Cửa Lò và các đơn vị liên quan xem xét đề xuất của nhà đầu tư, kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện và các vướng mắc tồn tại của dự án, báo cáo tham mưu UBND tỉnh.

Ngày 05/02/2024, UBND thị xã Cửa Lò có Văn bản số 212/UBND-ĐT về việc cho ý kiến điều chỉnh Dự án Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu – Song Ngư gửi UBND tỉnh Nghệ An và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Văn bản số 212, UBND thị xã Cửa Lò có ý kiến: “Việc triển khai xây dựng của Dự án Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghĩ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu – Song Ngư tại thị xã Cửa Lò đã xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng về quy hoạch, xây dựng, thiết kế, vệ sinh môi trường. Mặc dù, UBND thị xã đã tổ chức nhiều buổi làm việc, lập nhiều biên bản vi phạm yêu cầu đình chỉ thi công và tháo dỡ các hạng mục vi phạm, tuy nhiên, chủ đầu tư không chịu hợp tác cùng các cơ quan chính quyển để giải quyết, khắc phục theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, UBND thị xã Cửa Lò không thống nhất với đề xuất điều chỉnh Dự án Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu – Song Ngư tại thị xã Cửa Lò do Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn đề xuất. Đồng thời, UBND thị xã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan phối hợp với UBND thị xã Cửa Lò yêu cầu chủ đầu tư khắc phục toàn bộ các sai phạm như đã nêu ở trên. Sau khi khắc phục xong mới xem xét điều chỉnh dự án”.

Nghiêm túc khắc phục hậu quả vi phạm

Ngày 19/02/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An có Văn bản số 553/SKĐT-DN báo cáo UBND tỉnh xem xét việc đề xuất điều chỉnh Dự án Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu – Song Ngư.

Văn bản số 553 của Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ: Theo báo cáo của UBND thị xã Cửa Lò, dự án đã được Đoàn kiểm tra (do UBND thị xã Cửa Lò thành lập) thực hiện kiểm tra, ban hành kết luận kiểm tra và báo cáo ngày 04/10/2023 gửi Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò về kết luận kiểm tra. Ngày 14/11/2023UBND thị xã Cửa Lò đã ban hành Quyết định số 2411/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ xử lý các nội dung sai phạm sau kiểm trạ dự án, theo đó có thông báo yêu cầu Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn tổ chức tự khắc phục, tháo dỡ các hạng mục vi phạm trước ngày 30/01/2024, dừng thi công toàn bộ các hạng mục còn lại của dự án trước khi hoàn tất việc khắc phục và gia hạn tiến độ thi công của dự án.

Cửa Lò (Nghệ An): Không thống nhất đề xuất điều chỉnh Dự án Lan Châu - Song Ngư

Việc triển khai xây dựng tại Dự án Lan Châu – Song Ngư của Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn đã xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng về quy hoạch, xây dựng…

Cùng với đó, tại Văn bản số 212/UBND-ĐT ngày 05/02/2024, UBND thị xã Cửa Lò có ý kiến không thống nhất với đề xuất điều chỉnh dự án của chủ đầu tư vì việc triển khai xây dựng tại Dự án Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghi dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu – Song Ngư tại thị xã Cửa Lò đã xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng về quy hoạch, xây dựng, thiết kế, vệ sinh môi trường.

Trên cơ sở ý kiến của UBND thị xã Cửa Lò tại Văn bản số 212/UBND-ĐT ngày 05/02/2024. Từ các nội dung nêu trên, để có cơ sở xem xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về điều chỉnh dự án (điều chỉnh quy mô và tiến độ thực hiện dự án), Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An: “Giao UBND thị xã Cửa Lò chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm tại dán theo quy định; đồng thời gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Sở Tài nguyên và Môi trường theo Văn bản chỉ đạo số 10826/UBND-CN ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh nêu trên.

Trên cơ sở báo cáo về kết quả kiểm tra dự án của UBND thị xã Cửa Lò, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu UBND tỉnh về gia hạn tiến độ sử dụng đất của dự án theo quy định (dự án đã được UBND tỉnh cho thuê đất, thuê mặt nước).

Yêu cầu nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn: Chấp hành nghiêm túc các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm theo kết luận kiểm tra của UBND thị xã Cửa Lò. Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau khi hoàn thành việc khắc phục vi phạm tại dự án”.

Quang Hợp – Báo Xây Dựng