Cửa Lò làm gì để thu hút được hơn 4 triệu khách du lịch trong năm 2024?

Đăng ngày 22/04/2024

NGHỆ AN – Năm 2024, Cửa Lò phấn đấu đón 4,15 triệu lượt khách du lịch, tăng 15% so với năm 2023, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỉ đồng, tăng 18% so với năm 2023.