Cửa Lò: Ký kết quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Đăng ngày 16/08/2023

Chiều ngày 15/8, thị xã Cửa Lò tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội thị xã Cửa Lò, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các phường và các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn thị xã. Đồng chí: Nguyễn Xuân Hoàng  – Giám đốc Bảo hiểm xã hội thị xã, Phó trưởng ban chỉ đạo chính sách BHXH, BHYT thị xã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Thanh Minh – Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Đại diện lãnh đạo UBND 7 phường và đại diện các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn (Bưu điện thị xã; Công ty Viettel chi nhánh Cửa Lò và Công ty TNHH dịch vụ An Sinh Cửa Lò)


Báo cáo tại cuộc họp, qua 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã xây dựng kế hoạch phát triển người tham gia BHXH, BHYT để đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội hàng năm của thị xã; huy động nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, mở rộng diện tích bao phủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng so với năm 2022, số tiền nợ BHXH, BHYT giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2022. Số người tham gia BHXH đến ngày 30/6/2024 là 8.018 người, tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN đã thu đến ngày 30/6/2023 là gần 80,3 tỷ đồng.

 

Hội nghị đã thông qua quy chế phối hợp, trong đó xác định các nội dung nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. Phối hợp giám sát, kiểm tra việc chấp hành về BHXH, BHYT góp phần nâng cao hiệu quả chính sách, pháp luật của nhà nước về BHXH, BHYT; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia và hưởng quyền lợi về BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và phát triển người tham gia BHXH, BHYT…. nhằm đạt chỉ tiêu về BHXH, BHYT được giao.

 Sau khi thống nhất các nội dung đã nêu trong quy chế phối hợp, BHXH thị xã, lãnh đạo UBND 7 phường và đại diện các tổ chức dịch vụ thu đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp. Đây là chương trình được thực hiện hàng năm nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa BHXH thị xã và UBND các phường cùng các tổ chức, đơn vị liên quan trong công tác tổ chức tuyên truyền thực hiện các chế độ chính sách về BHXH, BHYT. Qua đó sẽ tiếp tục huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, để ngày càng có nhiều người dân, người lao động trên địa bàn thị xã Cửa Lò được tham gia vào “lưới” an sinh để được đảm bảo, thụ hưởng quyền lợi an sinh xã hội.

Dương Tân – Ngọc Ánh