Cửa Lò: Ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật Thuế

Đăng ngày 18/01/2016

thue

Đây là lần đầu tiên UBMTTQ thị xã Cửa Lò và chi cục thuế thị xã triển khai chương trình ký kết phối hợp, với mục tiêu: tăng cường nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật Thuế, từng bước hạn chế và tiến tới không có đối tượng nợ đọng thuế, góp phần hoàn thành và tăng nguồn thu thuế trên địa bàn thị xã  Cửa Lò.

thue1

Thông qua chương trình, Ban thường trực UB MTTQ thị xã và chi cục Thuế Cửa Lò mong muốn cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để UB MTTQ và ngành thuế thị xã thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, phấn đấu năm 2016, chỉ tiêu thu đạt 268 tỷ đồng theo dự toán pháp lệnh và 277 tỷ đồng theo dự toán HĐND thị xã giao./.

Thanh Vân – Duy Quý