Cửa Lò: Kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

Đăng ngày 21/02/2017

Sáng ngày 21/02, đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính do ông Phạm Ngọc Dương – trưởng phòng nội vụ UBND thị xã làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra một số cơ quan đơn vị trên địa bàn.

ktra

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại UBND phường Nghi Thủy, phường Tân, các đơn vị hành chính sự nghiệp, gồm: Trung tâm văn hóa thể thao, Văn phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đó, nội dung kiểm tra là việc thực hiện quy chế văn hóa công sở; nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị; việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại Văn phòng HĐND – UBND các phường.

ktra1

ktra2

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã thực hiện tốt thời gian làm việc, tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng đã nhắc nhở các đơn vị về việc đeo thẻ công chức, viên chức, và việc thực hiện lịch công tác đối với các cá nhân phải có rõ ràng, cụ thể, tránh trường hợp lợi dụng việc đi cơ sở vào mục đích cá nhân.

ktra3

Theo kế hoạch, thời hạn kiểm tra, giám sát sẽ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2017.

Thanh Vân – Duy Quý