Cửa Lò kích cầu thu hút khách du lịch vào mùa thấp điểm (phát sóng NTV ngày 21/10/2019)

Đăng ngày 21/10/2019

Sở hữu bãi biển đẹp – sạch, du lịch nghỉ dưỡng biển là thế mạnh của TX Cửa Lò. Mùa du lịch 2019 vừa qua, du lịch Cửa Lò tiếp tục có những bước tăng trưởng khá, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra. Năm nay, tận dụng thời tiết thuận lợi, chính quyền và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại Thị xã đang nỗ lực, chủ động đưa ra nhiều giải pháp nhằm thu hút khách du lịch vào mùa thấp điểm.