Cửa Lò: Khẩn trương tăng tốc để sớm về đích.

Đăng ngày 23/10/2022

Với tinh thần khẩn trương tăng tốc để sớm về đích trước thời hạn, ngày hôm nay, 23/10 phường Thu Thủy đã có thêm 06 ky ốt tháo dỡ xong,nâng tổng số ky ốt của toàn thị xã đã được tháo dỡ xong là 203 ky ốt và bãi giữ xe hoàn thành trước thời hạn. và số ky ốt đang tháo dỡ là 04, số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ là 16. Và chỉ còn duy nhất 02 ky ốt chưa chuyển đồ về .
Rất hoan nghênh 2 phường Nghi Thu và Nghi Hương đã hoàn thành xong, chỉ còn Thu Thủy nữa là chúng ta sẽ vượt kế hoạch.Hy vọng với tốc độ như vậy chắc chắn chúng ta về đích trước thời hạn.
Số ky ốt đang trong quá trình tháo dỡ cụ thể như sau:
1. Phường Thu Thủy: (Tổng 97 ốt và 07 bãi xe).
– Đã tháo dỡ xong 75 ky ốt và 07 bãi xe
– Có 04 ốt đang tháo dỡ chưa xong
– Có 16 ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ
– Chỉ còn 02 ốt (01; 68)chưa chuyển đồ về.
2. Phường Nghi Thu: Đã tháo dỡ xong 56 ốt và 05 bãi xe.
3. Phường Nghi Hương: Đã tháo dỡ xong 56 ốt và 04 bãi xe.
Phòng Quản lý đô thị