Cửa Lò khai thác hơn 6.200 tấn hải sản

Đăng ngày 20/06/2016

4a

Ngay từ đầu năm, nhờ tích cực đổi mới phương pháp đánh bắt, như: Bố trí nhiều nghề trên một tổ thuyền và duy trì các tổ liên kết giúp nhau trên biển và có biện pháp thúc đẩy hậu cần nghề cá phát triển, tạo một vòng kép kín giúp bà con ngư dân yên tâm bám ngư trường, tăng chuyến ra khơi và giảm các chi phí không cần thiết. Trong 6 tháng đầu năm 2016, ngư dân Cửa Lò đã khai thác được hơn 6.200 tấn hải sản các loại, giá trị ước đạt gần 60 tỷ đồng, trong đó, cá đạt hơn 4.000 tấn, tôm các loại: 200 tấn, mực: 200 tấn, các loại hải sản khác đạt 700 tấn.

Hiện nay, Hội nông dân các cấp đang tập trung tuyên truyền, vận động bà con ngư dân đánh bắt có hiệu quả vụ cá nam và ra quân đánh bắt vụ cá Bắc.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm, Cửa Lò đã hạ thủy thành công tàu Tuấn Tú được đóng theo Nghị định 67/CP của ngư dân Hoàng Văn Hoa ở phường Nghi Thủy./.

Đàm Hiền