Cửa Lò khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ 2016

Đăng ngày 13/09/2016

khaimacdtap1

Diễn tập khu vực phòng thủ  thị xã năm 2016 tiến hành trong 3 ngày từ 13- 15/9 và được thực hiện qua 3 giai đoạn : Giai đoạn I chuyển lực lượng vũ trang từ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên cao và chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Giai đoạn II tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Giai đoạn III thực hành tác chiến phòng thủ.

Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập Đ/c Cao Thị Hiền – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy- Phó chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các thành phần tham gia diễn tập, trên từng cương vị, vai diễn cần bám sát vào ý định diễn tập của Ban chỉ đạo đặt ra. Phát huy yếu tố linh hoạt, độc lập tự chủ, đổi mới, sáng tạo  và vai trò tách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình diễn tập. Trong buổi đầu bước vào luyện tập, các vấn đề huấn luyện, các thành phần tham gia diễn tập đã thực hiện thành thục các vai diễn, các bước tiến hành luyện tập theo đúng nội dung khung tập đề ra.

khaimacdtap

Thông qua diễn tập, nhằm nâng cao nhận thức về công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới; Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; Trình độ tổ chức, chỉ huy hiệp đồng và năng lực làm tham mưu của chỉ huy và cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể của TX Cửa Lò trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT thị xã vững chắc, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đồng thời, sẵn sàng đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược với quy mô lớn nếu xảy ra./.

                                                               Thanh Bình- Duy Quý