Cửa Lò khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4.

Đăng ngày 10/07/2019

Sáng 10/7, BCH Quân sự Cửa Lò phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2019. Về dự có đ/c Võ Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã.

bd6

Trong thời gian 02 ngày (từ ngày 10 – 11/7/2019), 120 học viên là các đồng chí  hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường học; đại biểu HĐND các phường; lực lượng dân quân tự vệ, Bí thư, khối trưởng, đoàn thể các khối sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về an ninh quốc phòng thông qua 7 chuyên đề bao gồm: Quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội kết hợp củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Những nội dung cơ bản về các luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, biên giới hải đảo, pháp lệnh dự bị động viên. Chuyên đề của Đảng về dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới. Đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của nhà nước về đảm bảo an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch.

bd2

bd3

bd5

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ nhận thức đúng đắn hơn về vị trí, vai trò của mình trong việc bảo vệ Tổ quốc. Nắm bắt tình hình thực tế của địa phương để triển khai những phương án ứng phó phù hợp, góp phần xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Nguyễn Hương – Tạ Nhật