Cửa Lò hướng về Đại hội Đảng bằng những công trình cụ thể, thiết thực (Phát sóng NTV:25/2/2020)

Đăng ngày 26/02/2020

Đảng bộ thị xã Cửa Lò xác định thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp phải bằng những việc làm thiết thực, những công trình phần việc cụ thể, ý nghĩa không chỉ góp phần phát triển kinh tế – xã hội, củng cố và xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh mà còn tạo được niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng.