Cửa Lò hưởng ứng cuộc thi “Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi”

Đăng ngày 05/06/2023

Sáng ngày 5/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Tình – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã, Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 525/2013/NQLT-UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN về việc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP- CTUBTWMTTQVN về quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN và triển khai nội dung hội thi “Ban giám sát đầu tư cộng đồng giỏi năm 2023”.


Tại hội nghị, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã thông qua Kế hoạch tổ chức hội thi Ban giám sát đầu tư cộng đồng giỏi năm 2023. Dưới hình thức sân khấu hóa, các cấp huyện, thị xã triển khai tổ chức hội thi này từ ngày 20/6 đến 20/8/2023 và cử đội tham gia cấp tỉnh vào tháng 9/2023. Hội thi này nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về thực hiện luật dân chủ cơ sở có hiệu lực từ ngày 1/7/2023; Tuyên truyền luật đầu tư công, Nghị định 29/NQ-CP của Chính phủ quy định thẩm định các dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư và các văn bản pháp luật khác liên quan đến công tác đầu tư của cộng đồng. Thông qua hội thi cũng để cho các thành viên làm công tác giám sát đầu tư của cộng đồng có cơ hội giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Trong thời gian qua MTTQVN các cấp trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, cách thức trong triển khai nên thu được nhiều kết quả khả quan nhất là triển khai kịp thời Nghị quyết liên tịch 525/2013/NQLT-UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN về việc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội. Thông qua hoạt động tuyên truyền Nghị quyết, hoạt động tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội ngày càng có nhiều đổi mới, các hình thức tiếp xúc tiếp tục được quan tâm, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri, giữa chính quyền với nhân dân và giữa nhân dân với Quốc hội, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền giám sát, tham gia hoạt động quản lý nhà nước thông qua cơ quan đại diện. Thời gian qua đã tổ chức tiếp xúc cử tri qua trực tuyến, trực tiếp, phối hợp trực tuyến và trực tiếp, đặc biệt năm 2022 phối hợp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp với tham dự ngày hội đại đoàn kết tại khu dân cư, đây là một hình thức tiếp xúc cử tri rất ý nghĩa, tăng cường gắn bó giữa nhân dân với đại biểu Quốc hội. Từ  ngày 1/1/2013 đến 31/12/2022, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh đã phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các địa phương đã tổ chức 584 tiếp xúc cử tri, tổng hợp 9523 ý kiến, kiến nghị đến Quốc hội, các cấp ngành TW và HĐND tỉnh để xem xét và giải quyết theo thẩm quyền. Ngoài ra, MTTQVN các cấp còn tập trung tăng cường phối hợp giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Các điểm cầu cũng đã tham luận những đóng góp để việc thực hiện các Nghị quyết được hiệu quả hơn trong thời gian tới. Cũng tại hội nghị này, Ủy ban MTTQVN thị xã Cửa Lò vinh dự nhận được khen thưởng trong 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2013/NQLT-UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN về việc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội.

                                                                                                       Nguyễn Hương – Tạ Nhật