Cửa Lò: Họp ủy viên ủy ban nhân dân thị xã

Đăng ngày 16/08/2019

Sáng ngày 16/8, Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò tổ chức phiên họp ủy viên ủy ban nhân dân dưới sự chủ trì của đ/c Nguyễn Thị Dung – Phó chủ tịch UBND thị xã.

huv

Nội dung thứ nhất phiên họp ủy viên ủy ban nhân dân thị xã được nghe là thông qua Báo cáo kết quả 2,5 năm thực hiện đề án khai thác, chế biến gắn với phát triển sản phẩm, làng nghề thủy sản giai đoạn 2016 – 2020 và kết quả các mô hình kinh tế. Đề án qua 2,5 năm thực hiện đã thu được những kết quả: 7/11 mục tiêu của đề án đạt yêu cầu như tổng sản lượng khai thác năm 2018 đạt 13.800 tấn, năm 2019 ước đạt 14.700 tấn trong khi mục tiêu đề án đến năm 2020 đạt 15.000 tấn. Tổng tàu thuyền hoạt động trên 90CV đạt 92 chiếc; Có 153 kho đông lạnh hoạt động hiệu quả. Hoàn thiện xây dựng nhãn hiệu tập thể, được cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận cho hiệp hội cá thu nướng và làng nghề chế biến hải sản khối 7 Nghi Thủy. Hỗ trợ phát triển nhãn hiệu, tem truy xuất nguồn gốc, mã vạch và các sản phẩm của làng nghề được hỗ trợ tham gia vào các gian hàng hội chợ trong và ngoài tỉnh. Tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng cho 320 người theo mục tiêu của đề án. Có 46/68 cơ sở kinh doanh được cấp giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và vệ sinh ATTP. Tuy nhiên, đề án trong 2,5 qua thực hiện cũng còn tồn tại những khó khăn như tốc độ phát triển kinh tế thủy sản chưa tương xứng với tiềm năng; chưa đổi mới khoa học công nghệ, trình độ tay nghề người lao động còn thấp, vấn đề tiêu thụ sản phẩm còn gặp khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa đảm bảo.

huv2

huv5

Về kết quả 3 năm triển khai thực hiện đề án “Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa thị xã Cửa Lò giai đoạn 2016 – 2019. Có 9/13 chỉ tiêu đạt như xây dựng gia đình văn hóa, khối văn hóa, gia đình thể thao, cơ quan, đơn vị văn hóa, dòng họ văn hóa, nhà hàng văn minh, các tuyến đường xanh – sạch – đẹp; gắn biển số nhà….Nâng cao được chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tạo được động lực thi đua sản xuất, xóa đói giảm nghèo, ổn định trật tự xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tuy nhiên, các phong trào xây dựng ở cơ sở chưa đồng đều và chất lượng chưa cao; công tác triển khai nhân rộng mô hình còn chậm..

huv6

huv8

Về công tác cải cách hành chính, UBND thị xã đã đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Ban hành các kế hoạch: Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thị xã; rà soát thủ tục hành chính trọng tâm và kiện toàn đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND các phường trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Theo kế hoạch, công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên đúng quy định. Thực hiện tốt cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách hành chính công; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; Hiện đại hóa hành chính. Mặc dù Đề án đã được Ban hành 1 năm nhưng công tác triển khai tại các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường chưa được chú trọng; chưa được triển khai quyết liệt.

huv7

Kết luận phiên họp, đ/c Nguyễn Thị Dung – PCT UBND thị xã yêu cầu tiếp tục thực hiện các đề án trên theo đúng kế hoạch gắn với nhu cầu thực tiễn để xây dựng; Giải quyết những khó khăn, tồn tại. Chú trọng xây dựng thương hiệu và sản phẩm làng nghề nhằm thúc đẩy du lịch phát triển. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính và thực hiện tốt chuẩn mực tác phong làm viêc của cán bộ. Xây dựng các phong trào văn hóa, thể thao ngày càng có tính lan tỏa, thu hút được đông đảo nhân dân hưởng ứng và tham gia để mang lại hiệu quả thiết thực nhất./.

Nguyễn Hương – Duy Quý