Cửa Lò họp Uỷ viên UBND thị xã phiên tháng 11 năm 2023

Đăng ngày 20/11/2023

Sáng ngày 20/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức phiên họp Uỷ viên UBND thị xã phiên tháng 11 năm 2023 để nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ bản; Báo cáo kết quả đầu tư công và một số vấn đề quan trọng khác. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Hoàng Thị Hải Yến – Phó ban tuyên giáo Thị uỷ; Trưởng, phó các phòng, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường.


Tại hội nghị đã lắng nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023, theo đó mặc dù bước vào năm 2023 gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng thị xã vẫn hoàn thành 24/27 chỉ tiêu, một số chỉ tiêu đạt và vượt. Trong du lịch đã đa dạng hoá các hoạt động thu hút khách, tạo bề nổi quảng bá văn hoá đặc thù của địa phương; Thị xã cũng đã xử lý dứt điểm các điểm đen về môi trường; Quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội đối với gia đình chính sách, cơ bản hộ nghèo đã giảm; Kiểm soát tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Đối với nhiệm vụ phát triển KTXH trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban cần bám sát kế hoạch và cụ thể hoá nhiệm vụ để triển khai hiệu quả. Năm 2024 dự báo sẽ là một năm còn gặp nhiều khó khăn vì vậy cần tranh thủ, phát huy cơ chế đặc thù của thị xã; Quan tâm nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp để trao đổi tháo gỡ; Chấn chỉnh chất lượng dịch vụ nhà hàng, khách sạn, rà soát thu ngân sách; Tập trung phát triển thương mại (năm 2024 cố gắng xây mới Chợ, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP..); Rà soát vấn đề đất đai, cấp bìa, giao đất xen dắm; Phát triển văn hoá cơ sở; Tiếp tục xây dựng các mô hình ANTT..

Đối với công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, đền bù đất đai..yêu cầu phòng thanh tra kết hợp với phòng tài nguyên thị xã tham mưu quá trình thực hiện xử lý và trả lời một số vấn đề mà người dân quan tâm; Đẩy mạnh tuyên truyền, và phải có thông báo kết luận đối thoại giữa cấp uỷ, chính quyền với nhân dân để người dân được biết quy trình và mức độ xử lý.

Đối với việc quản lý 294 cơ sở lưu trú trên địa bàn, đặc biệt trong đó là các cơ sở đã xuống cấp, không đủ điều kiện đáp ứng phục vụ du khách thì phòng văn hoá thông tin phải có các tiêu chí đánh giá để thẩm định chất lượng các cơ sở, trước ngày 31/3 các cơ sở lưu trú đã nâng cấp xong mới được công nhận tiếp tục được kinh doanh, các cơ sở không đạt yêu cầu phải rút giấy phép kinh doanh du lịch.

Đối với kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch tham mưu, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu công an thị xã lồng ghép các kết quả của việc thực hiện đề án 06, kết quả xây dựng các mô hình điểm về an ninh trật tự tại các phường, thị xã để có phương hướng xây dựng hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Hội nghị cũng được nghe và thảo luận báo cáo thực hiện dự toán ngân sách năm 2023; các vấn đề liên quan đến kết quả khai thác quỹ đất, kế hoạch đấu giá đất năm 2024.

                                                         Nguyễn Hương – Tạ Nhật