Cửa Lò họp Uỷ viên UBND phiên tháng 5/2024

Đăng ngày 16/05/2024

Sáng ngày 16/5, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức phiên họp Ủy viên UBND thị xã tháng 5/2024. Đồng chí Nguyễn Quang Tiêu – Uỷ viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị. Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UB MTTQ thị xã; Uỷ viên UBND thị xã; đại diện các phòng, ban liên quan và Chủ tịch UBND các phường.


Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến 06 nội dung quan trọng liên quan đến: Báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn thị xã; Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; Kết quả triển khai, thực hiện các khu ẩm thực trên địa bàn thị xã; Giải pháp giải quyết một số vấn đề công tác tôn giáo, vùng đặc thù khó khăn trên địa bàn thị xã; Kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2021 – 2030; Kết quả triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng nguồn lao động phục vụ du lịch gắn với giải quyết việc làm, xóa nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Phiên họp đã dành nhiều thời gian nghe và cho ý kiến về tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn thị xã và kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn. Thời gian qua, trên địa bàn thị xã triển khai nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông và hạ tầng du lịch, cơ bản các dự án triển khai đáp ứng đúng tiến độ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai một số dự án vẫn gặp những tồn tại chưa được tháo gỡ, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp vướng mắc chưa giải quyết dứt điểm,… Đây cũng là những nội dung được phiên họp bàn và cho ý kiến, phương án nhằm tháo gỡ khó khăn.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, Đồng chí Nguyễn Quang Tiêu – Uỷ viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã kết luận và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành liên quan; trong đó, cần tập trung phối hợp rà soát nguyên nhân, tập trung giải quyết, tháo gỡ vướng mắc tất cả các dự án đang triển khai trên địa bàn và công tác bồi thường giải phóng mặt bàn, tham mưu làm việc với các Sở, ngành cấp trên để có phương án xử lý; Xây dựng phương án cụ thể về triển khai thi công các Dự án còn dang dở trên địa bàn để kịp tiến độ, tạo điều kiện cho nhà thầu thi công vào mùa du lịch nhưng đảm bảo các công tác phân luồng giao thông, an toàn giao thông và công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan phục vụ du lịch,….

Phiên họp cũng dành thời gian để nghe và cho ý kiến các nội dung còn lại./.

                                                                                Dương Tân – Tạ Nhật