Cửa Lò họp trực tuyến về triển khai, vận hành hệ thống thông tin báo cáo

Đăng ngày 16/03/2022

Chiều ngày 16/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An đã có cuộc họp trực tuyến với các huyện, thành thị để giới  thiệu và giao nhiệm vụ triển khai, vận hành hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An . Đồng chí: Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì tại điểm cầu thị xã Cửa Lò.

Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An được hướng dẫn sử dụng phần mềm để thực hiện quản lý, xác thực, mã hóa tài khoản người dùng; xây dựng (thiết kế mới) biểu mẫu báo cáo tổng hợp dữ liệu theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao; nhập dữ liệu báo cáo, tổng hợp báo cáo; gửi, nhận số liệu báo cáo theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền; xử lý, trích xuất dữ liệu/ trích xuất báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của lãnh đạo các cấp có thẩm quyền; đính chính báo cáo; tổng hợp báo cáo theo kỳ/đơn vị; tra cứu báo cáo; theo dõi trạng thái báo cáo; tra cứu trạng thái báo cáo,…; trình ký (số) báo cáo và các biểu mẫu kèm theo.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, xã nắm vững về chức năng của Hệ thống, tập trung vào thực hành các kỹ năng, nghiệp vụ trên Hệ thống, nắm được các thao tác, quy trình thực hiện trong quản trị, sử dụng, khai thác Hệ thống để áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng chế độ báo cáo định kỳ.

Ngọc Ánh