Cửa Lò: Họp triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/ADIS

Đăng ngày 25/11/2014

Theo hồ sơ mà Thị xã Cửa Lò quản lý được thì hiện nay trên địa bàn có 85 trường hợp bị nhiễm HIV, trong đó đã có 49 trường hợp chuyển sang giai đoạn ADIS và đã có 39 người chết do ADIS. 7/7 phường đều có người bĩ nhiễm HIV, trong đó Nghi Tân là phường có số người nhiễm HIV lớn nhất ở Cửa Lò, 22 người, trong dó đã có 11 người chết do ADIS.

Tại buổi họp này, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất, sẻ tổ chức các hoạt động triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/ADIS và công tác phòng chống căn bệnh thể kỷ này một cách hiệu quả nhằm hướng tới mục tiêu ba không: Không có người nhiễm mới, không có người chết do AIS, không có sự phân biệt kỳ thị liên quan đến HIV/ADIS. Theo đó, 7/7 phường phải triển khai tổ chức hưởng ứng tháng hành động; Tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ với người nhiễm và gia đình họ đang sinh sống trên địa bàn phường… Về lâu dài, cần có các biện pháp tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao hơn nữa ý thức phòng, chống HIV/ADIS trong cộng đồng; Giúp đỡ các trường hợp nghiện tiếp cận phương pháp điều trị do nhà nước hỗ trợ; Tạo mọi điều kiện thuận lợi và không được kỳ thị người bị nhiễm HIV/ADIS.

                                     

                                                                   Khắc Giang-Tạ Nhật