Cửa Lò họp BCĐ, đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Đăng ngày 20/10/2020

Sáng ngày 20/10, dưới sự chủ trì của đ/c Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND Thị xã – Trưởng BCĐ OCOP Cửa Lò, UBND Thị xã đã tổ chức cuộc họp để đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo chương trình OCOP Thị xã, chủ tịch UBND các phường và các chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng.

Thực hiện Quyết định 729/QĐ – UBND ngày 12/3/2019 của UBND Tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án mỗi xã một sản phẩm Tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2030. UBND Thị xã Cửa Lò đã triển khai xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các ban ngành liên quan. Trên cơ sở các sản phẩm đã có và căn cứ vào tình hình thực tế tại các địa phương, năm 2020 Thị xã đã tiến hành xây dựng 3 sản phẩm để phân hạng, đánh giá cấp thị xã. Các sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên đề nghị tham dự thi cấp tỉnh để được công nhận sản phẩm OCOP Tỉnh Nghệ an năm 2020.

Tại cuộc họp, sau khi các thành viên cho ý kiến về việc xây dựng sản phẩm OCOP Thị xã Cửa Lò, đ/c Võ Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND Thị xã – Trưởng BCĐ OCOP Cửa Lò cho rằng: Việc xây dựng sản phẩm OCOP trên địa bàn Thị xã là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm phát triển các sản phẩm đặc thù của Thị xã theo chuỗi giá trị, qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân. Vì vậy, các phòng ban liên quan, các thành viên trong Ban chỉ đạo cần tập trung thực hiện tốt, ngoài 3 sản phẩm xây dựng trong năm 2020, thì cần phải có lộ trình xây dựng các sản phẩm cho thời gian tiếp theo, đặc biệt là các sản phẩm đặc trưng của Thị xã như: Cá thu nướng, tôm nõn, ruốc, chả mực, chả cá thu…Tuy nhiên, không nên chạy theo số lượng mà xây dựng các sản phẩm đảm bảo chất lượng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn về chương trình OCOP để các cộng đồng dân cư, tổ chức kinh tế, người dân tích cực lựa chọn, đăng ký sản phẩm tham gia chương trình.

Dịp này, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đã chấm điểm cho 3 sản phẩm là: Nước mắm Tân Hội thuộc Công ty CP chế biến thủy sản và dịch vụ Cửa Hội; Nước mắm Hải Giang I thuộc HTX Làng nghề chế biến nước mắm Hải Giang I; Nước mắm Ngư Hải thuộc HTX sản xuất và dịch vụ Sông Lam. Sau đó, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm và gửi hồ sơ về Tỉnh tham gia hội thi, đánh giá phân hạng cấp Tỉnh./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý