Cửa Lò họp bàn giải pháp phát triển du lịch, kinh tế – xã hội thời gian tới.

Đăng ngày 29/05/2020

Chiều ngày 29/5, UBND Thị xã Cửa Lò tổ chức cuộc họp để bàn các giải phát triển du lịch, kinh tế xã hội thời gian tới. Đồng chí Doãn Tiến Dũng -Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì.

Những tháng đầu năm 2020, dịch Covid 19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển du lịch, kinh tế – xã hội của thị xã. Riêng tháng 5/2020 chỉ có khoảng 60 ngàn lượt khách đến Cửa Lò, doanh thu từ du lịch dịch vụ trong tháng ước đạt 55 tỷ đồng. Để phục vụ mùa du lịch mới, UBND Thị xã đã đầu tư, nâng cấp, chỉnh trang đô thị và xây dựng một số công trình tạo điểm nhấn cho Cửa Lò. Công tác tuyên truyền hậu Covid 19 được đẩy mạnh. Môi trường, cảnh quan được chăm lo, an ninh trật tự được đảm bảo; công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt  du lịch được tăng cường. Đặc biệt, thị xã đã thực hiện tốt việc gắn phát triển du lịch, kinh tế – xã hội với phòng chống dịch. Điều này góp phần xây dựng Cửa Lò thành điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách.

Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thị xã và các phường đã nêu lên những kết quả đạt được và hạn chế, khó khăn trong thời gian qua; Tiếp đó, hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp, chỉ tiêu thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, thị xã Cửa Lò thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thị xã về kết hợp phát triển kinh tế với phòng chống dịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân và du khách  về các sự kiện  hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2020; thu hút các giải thể thao, hoạt động văn hóa, văn nghệ tầm Quốc gia; tổ chức các chương trình nghệ thuật, âm nhạc ánh sáng; xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và tăng cường liên doanh, liên kết thu hút khách, phát triển du lịch. Xử lý kịp thời các kiến nghị của nhân dân, không để xảy ra điểm nóng về môi trường. UBND thị xã tiếp tục công tác chỉnh trang đô thị và chỉ đạo các phường xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Triển khai thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng. Thực hiện nghiêm Nghị định 41/2020NĐ-CP của Chính phủ cũng như việc hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. Tập trung thực hiện tốt công tác thu thuế, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án. Phấn đấu trong năm 2020, tăng trưởng kinh tế của thị xã Cửa Lò đạt từ 10% trở lên.

Hữu Lương -Ngọc Ánh