Cửa Lò họp ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi vào lớp 10 THPT

Đăng ngày 26/05/2022

Chiều 26/5, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức họp Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì; Đại diện các phòng, ban, cơ quan đơn vị, tổ chức đoàn thể thị xã, các trường học và thành viên trong Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tham dự.

Hội nghị đã tập trung đánh giá công tác chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và thi vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Đồng thời, thông qua kế hoạch tổ chức thực hiện cũng như công tác chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và thi vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023.

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022-2023 thị xã Cửa Lò có 799 thí sinh đăng ký dự thi. Thị xã đã thành lập 2 Hội đồng coi thi là trường THPT Cửa Lò và THPT Cửa Lò 2. Để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế và đạt chất lượng cao, UBND thị xã giao các phòng, ban, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho kỳ thi. Xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh. Các trường THCS, THPT tổ chức cho học sinh ôn tập chu đáo, quán triệt nghiêm quy chế thi cho cán bộ giáo viên coi thi và thí sinh..

Sau khi các đại biểu thảo luận và đề xuất các ý kiến để tổ chức tốt các kỳ thi, đồng chí  Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo cũng như các phòng, ban, đơn vị , trường học liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là các điều kiện phục vụ kỳ thi, công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh tại các điểm thi. Phấn đấu các kỳ thi năm nay ở Cửa Lò diễn ra an toàn, đúng quy chế và đạt chất lượng cao.

Hữu Lương – Ngọc Ánh