Cửa Lò họp ban chỉ đạo các kỳ thi 2014

Đăng ngày 13/05/2014

Năm 2013, các kỳ thi, xét hoàn thành chương trình tiểu học, THCS được tổ chức tại thị xã Cửa Lò đều diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và được dư luận xã hội đồng tình. Trong đó, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non mới, trên 99% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, trên 97% học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS, 100% thí sinh dự thi đỗ tốt nghiệp THPT và 85% thí sinh đỗ tốt nghiệp Bổ túc THPT. Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thị xã Cửa Lò xếp thứ 5 toàn tỉnh về điểm trung bình chung.

Trên cơ sở những năm trước, năm nay, Ban chỉ đạo các kỳ thi của thị xã Cửa Lò tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo đánh giá đúng chất lượng học sinh, tổ chức ôn tập, nâng cao kiến thức. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, các địa phương và các nhà trường thực hiện tốt các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh với yêu cầu nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Thanh Vân-Duy Quý