Cửa Lò: Hội thảo tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2015 – 2020

Đăng ngày 13/11/2020

Sáng ngày 13/11, dưới sự chủ trì của các đ/c Hoàng Văn Phúc, Phó chủ tịch UBND Thị xã, Võ Văn Lý -Trưởng phòng kinh tế Thị xã, UBND Thị xã Cửa Lò tổ chức Hội thảo tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2015 – 2020 và xây dựng nhiệm vụ KH&CN Thị xã Cửa Lò giai đoạn 2021 – 2025. Dự hội thảo có các đ/c Nguyễn Đình Lâm – Phó phòng Quản lí khoa học công nghệ cơ sở – Sở KH và CN Nghệ An, Nguyễn Quang Tiêu-Chủ tịch UBMTTQVN Thị xã Cửa Lò – Trưởng ban dân vận Thị ủy, các thành viên hội đồng KHCN Thị xã, các phòng ban UBND, lãnh đạo UBND, chủ tịch Hội nông dân các phường, đại diện các làng nghề, HTX làng nghề.

Kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2015 – 2020 trên địa bàn Thị xã Cửa Lò được thực hiện tốt, việc lựa chọn các tiến bộ KH&KT vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, nhờ đó mà trong 5 năm qua kinh tế Thị xã phát triển ổn định, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 5 năm qua đạt 13,8%, tổng giá trị sản xuất năm 2015 đạt 5.510 tỷ, đến 2020 ước đạt 10.516 tỷ đồng. Việc chuyển giao và ứng dụng tiến bộ KH – CN giai đoạn 2015 – 2020 trong các lĩnh vực khai thác hải sản, công nghệ về thiết bị điện, điện tử, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thông tin, giáo dục, đào tạo… được áp dụng trong thực tiễn phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì Cửa Lò vẫn đang tồn tại một số hạn chế như việc đóng góp của KH&CN cho phát triển kinh tế xã hội chưa nhiều nhiều, chưa rõ nét, nhiều mô hình xây dựng thành công nhưng việc nhân rộng mô hình ứng dụng tiến bộ KH và CN còn ít…Đây cũng là nội dung được các đại biểu thảo luận sôi nổi tại hội thảo, nhằm hướng đến mục tiêu đẩy mạnh hoạt động KH&CN nhằm khai thác được tiềm năng, lợi thế tài nguyên thiên nhiên và môi trường phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thị xã đến năm 2025, góp phần quan trọng làm nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế và năng lực cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa Cửa Lò, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT – XH nhanh và bền vững./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý