Cửa Lò: Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 8/2019

Đăng ngày 29/08/2019

Chiều 29/8, Ban Tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 8/2019. Đ/c Hoàng Văn Phúc – Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Cửa Lò, GĐ trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã cùng  lãnh đạo các ban, ngành và đội ngũ báo cáo viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thị ủy tham dự.

IMG_0820

IMG_0815

Mở đầu là báo cáo công tác triển khai thực hiện việc sát nhập đơn vị hành chính cấp xã và xóm, khối trên địa bàn tỉnh Nghệ An và thị xã Cửa Lò theo tinh thần Nghị quyết của Hội nghị BCH trung ương sáu khóa 12;  báo cáo về quy định số 2993 – QĐ/ TU ngày 8/7/2019 của Ban thường vụ Tỉnh Uỷ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí UVBTV tỉnh ủy, UVBCH Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh. Ban thường vụ tỉnh ủy quy định 5 điều về cán bộ,đảng viên trong việc gương mẫu thực hiện của trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; UVBTV Tỉnh ủy và Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải nghiêm khắc với bản thân và gương mẫu đi đầu tổ chức,thực hiện nghĩa vụ lãnh đạo, quản lý trong bộ máy nhà nước.

Đồng thời, thông báo về tình hình biển đông hiện tại cũng như diễn biến về các thông tin giữa Trung Quốc và Việt Nam.  Hội nghị còn đưa ra 5 cấp độ về các nguyên tắc trong cung cấp thông tin cần tuân thủ để kịp thời cập nhật tình hình những diễn biến mới nhất về biển đông. Đồng thời đưa ra các định hướng tuyên truyền cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong tháng 9 năm 2019

Hoàng Anh