Cửa Lò hoàn thành sơ kết Đề án xây dựng và phát triển đời sống văn hóa

Đăng ngày 18/07/2018

Sáng ngày 18/7, phường Nghi Tân tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa thị xã trên địa bàn phường giai đoạn 2016 – 2020”. Đây là đơn vị cuối cùng của thị xã Cửa Lò triển khai hoạt động này. Dự và chỉ đạo có đ/c Võ văn Hùng – Phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò.

nt6

Mặc dầu, mới đạt 5/ 14 tiêu chí, nhưng trong quá trình thực hiện, phường Nghi Tân cũng đã tạo được sự lan tỏa trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đã tạo bộ mặt đô thị khang trang xanh – sạch – đẹp, xây dựng được rất nhiều gương điển hình người tốt, việc tốt…

nt4

nt3

Tuy nhiên, trong 2 năm còn lại, để  thực hiện được 9 tiêu chí chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực của cả cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Nghi Tân. Chính vì thế, tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đưa ra mổ xẻ những tồn tại khách quan và chủ quan mà địa phương đang gặp phải. Và đây cũng chính là nội dung mà đ/c Phó chủ tịch UBND thị xã – Võ Văn Hùng yêu cầu địa phương cần thực hiện trong những năm còn lại; Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lương về khối văn hóa, gia đình văn hóa, cần phân công cụ thể từng chỉ tiêu cho từng thành viên BCĐ, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, bảo tồn và phát huy giá trị 4 di tích lịch sử trên địa bàn…

Đàm Hiền – Ngọc Ánh