Cửa Lò: Hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2015

Đăng ngày 19/12/2015

zz tn

Ngày hội hiến máu nhân đạo tại thị xã Cửa Lò đã thu hút được 600 người đăng ký tham gia, trong đó, có gần 350 người là cán bộ – viên chức – LĐ, ĐVTN các phường, và gần 250 sinh viên trường CĐ nghề thương mại du lịch Nghệ An. Ngày hội được tổ chức nghiêm túc, an toàn và sôi nổi, thể hiện đúng với tinh thần hăng hái, tình nguyện. Thông qua chương trình, có 289 đơn vị máu được lấy và đóng góp vào ngân hàng máu của Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh, số lượng cao hơn so với năm ngoái.

Hiến máu nhân đạo là một hoạt động được tổ chức thường niên, do đó, Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo thị xã Cửa Lò sẽ tiếp tục kêu gọi cán bộ CNVC, đoàn viên thanh niên, lực lượng sinh viên các trường học phát huy tinh thần và hành động hiến máu cứu người, để nghĩa cử cao đẹp này được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Thanh Vân – Ngọc Ánh