Tuổi trẻ Cửa Lò: Giao lưu với CBCS Đảo Ngư nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam

Đăng ngày 21/12/2015

doan

Trong tình cảm quân dân, đất liền với hải đảo, các bạn ĐVTN Liên chi đoàn khối cơ quan hành chính sự nghiệp thị xã Cửa Lò và CBCS đại đội 33 – Đảo Ngư đã cháy hết mình trong chương trình giao lưu “ Tuổi trẻ với biển đảo quê hương”.

doan1

doan2

Những hoạt động và đêm lửa trại đã đem lại không khí gắn kết ấm áp giữa các bạn ĐVTN và CBCS đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển trời  xứ Nghệ. Thông qua chương trình, tuổi trẻ Cửa Lò muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với những CBCS quân đội nhân dân Việt Nam và đặc biệt luôn giành những tình cảm nồng ấm nhất đến những CBCS đang vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trên các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc Việt Nam. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, liên chi đoàn khối hành chính – sự nghiệp thị xã Cửa Lò tổ chức chương trình giao lưu ý nghĩa như thế này tại Đảo Ngư.

Thanh Vân – Tạ Nhật