Cửa Lò giao ban Hội đồng nhân dân 6 tháng đầu năm 2022.

Đăng ngày 27/06/2022

Sáng ngày 27/6, Thường trực HĐND thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị giao ban HĐND 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Chủ trì hội nghị có đồng chí: Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã. Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; Các trưởng ban chuyên trách HĐND thị xã; Tổ trưởng các tổ Đại biểu HĐND; Văn phòng HĐND, UBND thị xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và MTTQ các phường.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Thị ủy, sự phối hợp hoạt động tích cực có hiệu quả giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã với UBND, UBMTTQVN thị xã và các phòng, ban, ngành, đơn vị cùng với ý thức trách nhiệm  cao của các vị đại biểu HĐND thị xã, do vậy HĐND thị xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND thị xã đề ra đã được UBND thị xã chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả cao, góp phần thúc đẩy phát triển KT  – XH- QP- AN của thị xã.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: Có nhiều vấn đề Thường trực HĐND đôn đốc các cơ quan, chức năng giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri nhưng vẫn còn để kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm; Một số Tổ đại biểu HĐND chưa thực hiện đúng quy chế về định kỳ họp tổ; Chưa giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri địa phương…
Đồng tình cao với kết quả của HĐND thị xã đã đạt được trong những tháng đầu năm, đồng chí Lê Thanh Long – Phó BT Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã cũng dành thời gian giải trình một số vấn đề mà các vị đại biểu quan tâm đề cập tại buổi giao ban; Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng còn lại của năm 2022; Trong đó, quan tâm đến nâng cao chất lượng các kỳ họp, nhất là chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã tới đây, các ý kiến chất vấn và báo cáo tổng hợp phải được hoàn thành sớm; Tiếp tục thực hiện tốt chương trình giám sát; Tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND các phường; Duy trì và nâng cao chất lượng tổ đại biểu HĐND…
Đàm Hiền – Duy Quý