Cửa Lò giao ban công tác Tuyên giáo, Dân vận, Tổ chức, Kiểm tra quý I năm 2023

Đăng ngày 28/03/2023

Sáng 28/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thanh Long  – Phó Bí Thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Thường trực Thị ủy Cửa Lò đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo, Dân vận, Tổ chức, Kiểm tra quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã, lãnh đạo và chuyên viên các Ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng, Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội thị xã, Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc Thị ủy.
Trong 3 tháng đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, đảm bảo ý nghĩa thiết thực, nổi bật là tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quỹ Mão, lễ hội áo dài Hoa Cúc biển. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; Đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; Kiện toàn, duy trì nề nếp, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, Ban chỉ đạo 35, cộng tác viên dư luận xã hội thị xã; Chỉ đạo các ngành trong khối khoa giáo, văn hóa, xã hội thực hiện đảm bảo nhiệm vụ  chính trị theo kế hoạch đề ra. Trong quý I, Ban Tổ chức Thị ủy đã chủ động rà soát tổ chức bộ máy cán bộ, quản lý biên chế, công chức, viên chức, người lao động. Chỉ đạo kiện toàn các đoàn chỉ đạo cơ sở. Đồng thời, tham mưu, rà soát, sắp xếp, bố trí nhân sự tại các cơ quan, ban ngành, địa phương theo kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ đúng quy định, quy trình; triển khai thực hiện tốt công tác đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Trong quý, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã thực hiện 4 cuộc kiểm tra đối với 4 tổ chức Đảng. Về công tác Dân vận, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ để xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác, kế hoạch giám sát, phản biện đảm bảo, kịp thời cũng như vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy nội lực làm các công trình phúc lợi cũng như tham gia các phong trào thi đua yêu nước…
Hội nghị đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được và hạn chế  trong quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.
Phát biểu kết luận buổi giao ban, đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị các Ban xây dựng Đảng, Tổ chức chính trị, xã hội thị xã và các phường tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quý I, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong quý II. Qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị thị xã Cửa Lò ngày thêm vững mạnh.
Hữu Lương  – Ngọc Ánh