Cửa Lò đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đăng ngày 21/10/2015

Thực hiện chỉ đạo của thị ủy Cửa Lò, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã đã xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết của chi bộ. Trong đó, các nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 – 2020 được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể của đơn vị theo thời gian nhất định. Vấn đề trước tiên là rà soát các chỉ tiêu cho vay cũng như huy động vốn trong năm 2015 để thực hiện. Nhờ đó, trong 9 tháng đầu năm 2015, tuy tình hình kinh tế khó khăn nhưng tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Cửa Lò tăng 9,6%, huy động vốn vượt 10,6%, các dịch vụ khác tăng 16% và nợ xấu dưới 1%.  Ông Cao Xuân Dũng – Bí thư chi bộ, giám đốc Ngân hàng NN & PTNN Cửa Lò cho biết: “Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên trong đơn vị; Thứ 2 là xây dựng chương trình hành động, quy chế làm việc, quy chế phối hợp và kiện toàn lại các tổ giúp việc. Cùng với đó, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đến 30/9, động viên cán bộ đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ cả năm.”

canh1

Cùng với việc xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, các đảng bộ, chi bộ cơ sở ở Cửa Lò còn đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất. Trước mắt là rà soát những tồn tại, hạn chế nhiệm kỳ qua để khắc phục và triển khai những biện pháp cho nhiệm kỳ mới, nhất là phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015. Nhờ đó, kinh tế của Cửa Lò tiếp tục phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất toàn Thị xã 9 tháng đầu năm đạt 4645 tỷ đồng, bằng 86,7% kế hoạch cả năm, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2014. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ông Hoàng Văn Phúc – Trưởng Ban tuyên giáo thị ủy Cửa Lò nói: “ Ban tuyên giáo đã tham mưu Ban thường vụ thị ủy chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã một cách sâu rộng, hiệu quả đến tậncán bộ  đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Song song với đó thì chúng tôi chỉ đạo các chi bộ đảng bộ xây dựng chương trình hành  động của mình  sát với nghị quyết của thị xã để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch mà nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã đã đề ra, để phấn đấu xây dựng thị xã Cửa Lò đạt  đô thị loại 2 vào năm 2020.”

Để nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống và thực sự phát huy hiệu quả, thị ủy Cửa Lò chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết, tính gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, qua đó  phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

 

Hữu Lương – Ngọc Ánh