Cửa Lò dự hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 26 của Bộ chính trị

Đăng ngày 16/11/2022

Sáng 16/11/, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (ngày 3/11/2022) về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại điểm cầu thị xã Cửa Lò có đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ VN thị xã, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, tổ chức đoàn thể thị xã; Ủy viên BCH các Đảng bộ cơ sở, Bí thư, phó Bí thư Chi bộ trực thuộc Thị ủy cùng dự.

Nghị quyết số 26-NQ/TW xác định, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, nhất là về kinh tế biển và quốc phòng, an ninh biển, đảo của Tổ quốc. Đổi mới tư duy phát triển, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động; phát triển nhanh, bền vững tương xứng với tiềm năng, lợi thế của vùng và các địa phương trong vùng; nâng cao trình độ và thu nhập của người dân trong vùng là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của các địa phương trong vùng và cả nước.

Nghị quyết nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện; đồng thời đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu đó là, giai đoạn 2021 – 2030 tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 7 – 7,5%. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 156 triệu đồng/người/năm (giá hiện hành), kinh tế số trong GRDP vùng đạt khoảng 30%. Phấn đấu tỷ lệ đô thị hoá đạt khoảng 47 – 48%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%. Thu ngân sách nhà nước chiếm khoảng 20 – 25% cả nước.

Thông qua hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cũng như trong phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ để sớm đưa Nghị quyết quan trọng này vào cuộc sống.

                                                               Hữu Lương – Ngọc Ánh