Ủy viên BTV Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Chi dự ngày hội đại đoàn kết tại khối 4-Nghi Thu( phát sóng NTV:15.11.2022)

Đăng ngày 16/11/2022