Cửa Lò đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch.

Đăng ngày 25/04/2014