Cửa Lò tập huấn cấp cứu bệnh nhân cho đội cứu hộ biển.

Đăng ngày 25/04/2014