Cửa Lò đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, chỉnh trang đô thị đón du lịch 2021(Phát sóng NTV:19/4/2021)

Đăng ngày 19/04/2021