Cửa lò: Đảm bảo an toàn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Đăng ngày 29/08/2021