Cửa lò: Thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19 tại thị xã Cửa lò.

Đăng ngày 29/08/2021