Cửa Lò: Đại hội đại biểu những người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V

Đăng ngày 03/08/2017

Sáng nay (3/8), Ban đoàn kết công giáo thị xã Cửa Lò đã tổ chức đại hội đại biểu những người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V, Nhiệm kỳ 2017 – 2022.

l1

l2

Thị xã Cửa Lò có hơn 1.400 hộ giáo dân với trên 7.600 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 13,5% dân số thị xã. Trong những năm qua, người công giáo thị xã đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, “sống tốt đời đẹp đạo”. Bà con đoàn kết phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng tỷ lệ hộ giáo dân khá giàu lên 52%, hộ nghèo giảm xuống còn 6,8%. Kinh tế phát triển, đời sống văn hóa cũng được nâng lên. Tính đến cuối nhiệm kỳ, toàn thị xã có gần 1.300 hộ giáo dân đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ 90%. Trong 5 năm, không có người vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ, cộng đoàn giáo dân Cửa Lò đã ủng hộ các hoạt động từ thiện với số tiền trên 1,1 tỷ đồng và nhiều hiện vật.

l3

Bước sang nhiệm kỳ 2017 – 2022, cộng đoàn giáo dân Cửa Lò phấn đấu tăng hộ giàu lên 60%, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5%. Nâng tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 92%, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 xuống 15%, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên giảm xuống mức 0,9%.

l6

Đại hội đại biểu những người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã hiệp thương bầu Ban đoàn kết công giáo khóa mới gồm 15 người, và bầu 6 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

l7

Đại hội cũng đã biểu dương 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Những người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

l8

 

Thanh Vân – Ngọc Ánh