Cửa Lò: Đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri phường Nghi Thu

Đăng ngày 17/11/2015

tiepxuc

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND các cấp đã thông báo với cử tri phường Nghi Thu về tình hình thực hiện Nghị Quyết HĐND Tỉnh và Nghị Quýêt HĐND Thị xã  về nhiệm vụ KT – XH, QPAN năm 2015. Đồng thời, thông báo tới cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND Tỉnh khóa XVI và kỳ họp thứ  13 HĐND Thị xã Cửa Lò khóa IV, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Cùng với đó đã có 20 ý kiến mà cử tri đã chất vấn các đại biểu, trong đó nhiều vấn đề được cử tri quan tâm như: tình trạng ô nhiêm môi trường ở mương 3, công tác đền bù giải phóng mặt bằng khu tái định cư, xây dựng hạ tầng các khu đấu giá, công tác quy hoạch ky ốt đến năm 2020…

Tại hội nghị, đại biểu HĐND các cấp đã giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền, và những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được giải trình HĐND Tỉnh xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý