Cửa Lò đa dạng các sản phẩm được chế biến từ nguồn hải sản (phát sóng NTV ngày 02/07/2019)

Đăng ngày 03/07/2019

Trong điều kiện phát triển của du lịch và nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao, người dân Cửa Lò đã biết sử dụng những nguồn hải sản tươi ngon để tạo ra những mặt hàng mới góp phần làm đa dạng các sản phẩm của địa phương.