Cửa lò: Công điện về việc tập trung ứng phó với bão số 8 và mưa lũ sau bão trên toàn thị xã.

Đăng ngày 13/10/2021